Spoločnosť Commerc Service, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov
Táto webová lokalita používa súbory cookie na správu autentifikácie, analýzy a ďalšie funkcie. Ak chcete úplne využiť našu webovú stránku, musíte súhlasiť s tým, že môžeme umiestniť tieto typy súborov cookie do svojho zariadenia.
  •  

Projekty EÚ

Inovatívna technologická linka pre výrobu Lean Management produktov k zvyšovaniu produktivity koncových zákazníkov spoločnosti Commerc Service spol. s.r.o.

ProTech Coating Service, s.r.o.: Zavedenie inovácií pri opracovaní a povrchovej úprave kovov prostredníctvom investovania do vývoja nových produktov a služieb

ProTech Coating Service, s.r.o.: pre informácie o projekte "Rozšírenie a inovácia služieb rozmerovej kontroly presných automotive komponentov a reverzného inžinieringu" kliknite sem.

Názov:

Modernizácia a rozšírenie produktového portfólia spoločnosti COMMERC SERVICE spol. s.r.o. zavedením nových inovatívnych technológií.

Modernizácia a rozšírenie produktového portfólia spoločnosti COMMERC SERVICE spol. s.r.o. zavedením nových inovatívnych technológií.

ProTech Service, s.r.o.: pre informácie o projekte "Inovatívne nástroje z monokryštalického diamantu MKD)" kliknite sem .

Oznámenie o ukončení projektu

V zmysle príslušných ustanovení projektu týmto zverejňujeme oznam o ukončení projektu "Modernizácie a rozšírenia produktového portfólia spoločnosti Commerc Service, s.r.o. zavedením nových inovatívnych technológií.

R