•  

Technológie

Dosiahnutie najvyššej kvality každého nástroja, ale aj dosianutie hospodárnej ceny je úzko prepojené na technologické vybavenie. Tento fakt je o to dôležitejší, že naša spoločnosť je úzko viazaná na zákazníkov z automobilového priemyslu, ktorí si vyžadujú nadštandardné podmienky a osobitný prístup pri riešení úloh.

Z daného dôvodu je ProTech Service, s.r.o. vybavený profesionálnymi univerzálnymi a jednoúčelovými brúskami dodaným poprednými svetovými výrobcami. Súbor a kompletnosť nášho strojného vybavenia je jedným z najmodernejších v rámci celej strednej Európy.

Stručný prehľad technologického vybavenia našej spoločnosti

 1. Univerzálna nástrojová brúska
 2. Brúska segmentových a celo-oceľových píl
 3. Brúska celo-oceľových a TK píl malých priemerov
 4. Rovinné brúsky a brúsky na brúsenie válcových plôch
 5. Ostrička vrtákov
 6. Brúska na hobľovacie nože do Lmax=2000mm
 7. Ostrička TK píl na drevo a plasty
 8. Rezačka polotovarov HSS a TK
 9. CNC brúska nástrojov
 10. Profilová brúska
 11. Zváračka pásových píl na kov a drevo
 12. Univerzálny sústruh, fréza a vŕtačka
 13. Súradnícová vyvrtávačka
 14. Laserové popisovacie zariadenie
 15. CNC brúska preťahovacích tŕňov (ploché a rotačné) Dmax 300mm, Lmax 3000mm
 16. Pájkovanie plameňom, indukčné, vákuové

Kontrola kvality je u nás mimoriadne dôležitou etapou výroby každého nástroja. Meracie protokoly sú u nás archivované a v prípade potreby sú dodávane spolu s nástrojmi.

Pre účely kontroly využívame:

 • Dvoj kamerový 4-osí optický CNC merací prístroj
 • Optický horizontálny profilprojektor
 • Univerzálny mikroskop
 • Kontúrograf na meranie profilových nástrojov
 • Meradlo drsnosti a vlnitosti povrchu
 • Optický vertikálny  profilprojektor
 • Binokulárne meracie mikroskopy
 • Konfokálny 3D mikroskop
Technológie
Technológie
Technológie
Technológie
Technológie
Technológie
Technológie
Technológie
Technológie