•  

Projekty EÚ

Projekty


Výzva na predloženie ponuky, všetky podklady získate v doleuvedených dokumentoch.

Realizované projekty
Inovatívna technologická linka pre výrobu Lean Management produktov k zvyšovaniu produktivity koncových zákazníkov spoločnosti Commerc Service, s.r.o.
Zavedenie inovácií pri opracovaní a povrchovej úprave kovov prostredníctvom investovania do vývoja nových produktov a služieb.
Rozšírenie a inovácia služieb rozmerovej kontroly presných automotive komponentov a reverzného inžinieringu. Oznámenie k projektu nájdete tu.

Inteligentné rezné nástroje pre automatizované opracovanie kompozitov a Al zliatin

Oznámenie k projektu nájdete sem.
Transformácia výroby tvarovo zložitých nástrojov z konvenčných na exponenciálne technológie Oznámenie k projektu nájdete sem.

Inovatívne nástroje z monokryštalického diamantu (MKD) a diamantové nanovrstvy (DLC)“

Oznámenie k projektu nájdete sem.