•  

O nás

Vážení priatelia, neoddeliteľnou súčasťou racionálne organizovaného výrobného procesu je spoľahlivo zabezpečený a fungujúci systém dodávok všetkých druhov nakupovaných komponentov s kompletným servisom, technickou a poradenskou činnosťou na požadovanej kvalifikačnej úrovni. V skupine výrobkov ložiská a príslušenstvo včítane hriadeľových tesnení, segerových poistiek a klinových remeňov v divízii I. a nástrojov, náradia, meracích prístrojov, strojov a upínacej techniky v divízii II., zabezpečuje túto činnosť už od roku 1992 firma COMMERC SERVICE s.r.o. Prešov. Firma je pre túto činnosť vybavená kompletným skladovým hospodárstvom a zásobami v sortimentnej skladbe a objeme, ktorý umožňuje zabezpečiť realizáciu uplatnených požiadaviek operatívne podľa skutočných potrieb.

Hlavným poslaním našej distribútorskej činnosti je zabezpečiť, aby každý zákazník v našom sortimente mal u nás k dispozícii to čo potrebuje, v čase keď to potrebuje a toľko čo potrebuje za výhodných cenových podmienok s kompletným servisom. Priame zmluvne vzťahy s výrobcami a úzka spolupráca našich technikov s ich špecialistami zaručujú kompletnosť dodávok a služieb v štandardom sortimente, ale aj špeciálne technické riešenia v realizovaných skupinách výrobkov.

COMMERC SERVICE, s.r.o. je priamym účastníkom a partnerom distribučnej siete svetovo uznávaných výrobcov ložísk a príslušenstva, nástrojov, strojov, meradiel a v plnom rozsahu spĺňa kritéria činnosti podľa noriem ISO. Spoločnosť je personálne vybavená kvalifikovanými pracovníkmi s dlhoročnou praxou v obchodných činnostiach s dostatočnými odbornými znalosťami pre poradenskú činnosť v uvedených komoditách.

Veríme, že vo firme COMMERC SERVICE spol. s r. o. nájdete spoľahlivého a kvalifikovaného partnera,ktorý k Vašej spokojnosti prevezme na seba problémy spojené s realizáciou dodávok nástrojov, náradia, meracej techniky, upínania, ložísk a príslušenstva tak, aby ste sa Vy mohli nerušene venovať riadeniu výrobného procesu vo Vašej firme.

Ďakujeme Vám za dôveru.


riaditeľ spoločnosti