Spoločnosť Commerc Service, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov
Táto webová lokalita používa súbory cookie na správu autentifikácie, analýzy a ďalšie funkcie. Ak chcete úplne využiť našu webovú stránku, musíte súhlasiť s tým, že môžeme umiestniť tieto typy súborov cookie do svojho zariadenia.
  •  

Projekty EÚ

Transformácia výroby tvarovo zložitých nástrojov z konvenčných na exponenciálne technológie v spoločnosti ProTech Service spol. s.r.o.

1. logický celok: Linka pre 3D prototypy

2. logický celok: 3D finálne opracovanie


Výzva na predloženie ponuky, všetky podklady získate v doleuvedených dokumentoch.

Zrealizované projekty
Inovatívna technologická linka pre výrobu Lean Management produktov k zvyšovaniu produktivity koncových zákazníkov spoločnosti Commerc Service, s.r.o.
Zavedenie inovácií pri opracovaní a povrchovej úprave kovov prostredníctvom investovania do vývoja nových produktov a služieb.
Rozšírenie a inovácia služieb rozmerovej kontroly presných automotive komponentov a reverzného inžinieringu. Oznámenie k projektu nájdete tu.