Spoločnosť Commerc Service, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov
Táto webová lokalita používa súbory cookie na správu autentifikácie, analýzy a ďalšie funkcie. Ak chcete úplne využiť našu webovú stránku, musíte súhlasiť s tým, že môžeme umiestniť tieto typy súborov cookie do svojho zariadenia.
  •  

Zoraďovacie prístroje BMD

Zoraďovacie prístroje BMD (Messwerk Group)

Spoločnosť BMD, a.s. , ktorú v rámci SR zastupuje Commerc Service, s.r.o. je popredným českým výrobcom prístrojov na meranie a zoradzovanie nástrojov.

Aktuálne sú v ponuke štyri rady prístrojov vo vertikálnom usporiadaní a jedna rada v horizontálnom usporiadaní.  Vertikálne prístroje sa prevažne používajú pre zoraďovanie rotačných nástrojov, zatiaľ čo horizontálne sú prevažne určené na zoraďovanie sústružníckych nožov.

Každý z prístrojov je možné vyvaviť širokým rozsahom príslušenstva.

Vertikálne prístroje:

- BMD LIKA - zoraďovací prístroj vhodný na prípravu nástrojov spôsobom priemer => dĺžka tlač => štítku. Rýchly, presný a spoľahlivý.    táto ekonomická rada je vhodná pre zoraďovanie nástrojov do priemeru 400mm a dĺžky 500mm.

- BMD 300v  - kompaktný prístroj určený k uloženiu na pracovnom stole. vysoká presnosť pre meranie nástrojov do priemeru 320mm a dĺžky 300mm (voliteľné 400mm)

- BMD 400v - Najpredávanejší zoraďovací prístroj firmy BMD. Bohaté softwarové vybavenie a široká paleta príslušenstva pokrývajú až 95% užívateľov. Rozsah zoraďovania do priemeru 400mm a dĺžky 400mm (voliteľné do 500mm).

- BMD 500v - Super presný zoraďovací prístroj s výnimočne komfortným pracoviskom obsluhy. Motory v oboch osách s automatickým nábehom referencie. Určené pre nástroje do priemeru 500mm (voliteľné 600 a 800mm) a dĺžky 650, 800 a 1200 mm.

Horizontálne prístroje:

- HORVER - Motory v oboch hlavných osách s automatickým nábehom referencie. Rozsah X400mm a Z400mm (voliteľné až 700mm).

Príslušenstvo:

Medzi základné príslušenstvo patrí redukcia na rôzne typy nástrojov, napr. HSK, Capto, VDI ... . Redukcie umožňujú prispôsobiť jeden prístroj k zoraďovaniu nástrojov rôznych CNC obrábacích strojov. Prístroje je možné tiež vybaviť tlačiarňou štítkov, softwarovými modulmi na prenos nameraných dát do riadiaceho systému CNC stroja.

Pre výber najvodnejšieho druhu prístroja, ktorý splní Vaše požiadavky nás kontaktujte formou formulára v časti kontaky.