•  

Proces PVD

Proces povlakovania nástrojov a strojných dielov

Spoločnosť ProTech Coating Service, s.r.o. využíva vlastné know-how , pracovné postupy, metódy a technologické vybavenie od renomovaných svetových výrobcov. Celý technologický proces a vybavenie spoločnosti predstavuje absolútnu špičku vo svojej oblasti. Centrum je zároveň najmodernejším a najväčším zákazkovým povlakovacím strediskom v rámci SR. Tím našich špecialistov zároveň pracuje vo vlastnom výskumno-vývojovom centre na vývoji ďalších nových povlakov. Používané technológie a postupy zohľadňujú environmentélne faktory a v maximálnej miere redukujú ich vplyv na životné prostredie.

Skrátený proces činnosti povlakovacie centra

Príjem tovaru

Príjem tovaru

Každá zákazka dostane svoje evidenčné číslo a nástroje sú rozdelené do príslušných skupín podľa druhu povlaku, ich veľkosti a typu, potreby ostrenia a odpovlakovania a pod. Všetky nástroje prechádzajú dôkladnou vizuálnou kontrolou, v prípade potreby smerujú do nášho labolatória, kde sa zisťujú ďalšie fyzikálno-chemické vlastnosti povlaku a nástroja. 
O možnostiach zasielania vašich nástrojov a dielov do nášho centra sa dočítate viac v časti "Logistika/Pick-up Service". 

Pranie a čistenie

Pranie a čistenie

Proces predprípravy nástrojov k samotnému povlakovaniu je rovnako dôležitý ako samotné povlakovanie. Spoločnosť Eifeler je v oblasti prípravy nástrojov veľmi dôsledná. Na tento účel chemického a fyzikálneho čistenia a predprípravy nástrojov používame CNC technológie dodané švajčiarskymi výrobcami. 

Odpovlakovanie nástrojov

Odpovlakovanie nástrojov 

Technológia odpovlakovania HSS, ale najme tvrdokovoých nástrojov je veľmi náročná. Spoločnosť Eifeler má presne vypracované postupy a zvládnuté všetky procesy pre dokonalé odpovlakovanie tvrdokových nástrojov, ktoré patrí k najdokonalejším v súčasnosti. Aj preto firma realizuje odpovlakovanie nástrojov pre významných výrobcov nástrojov a firmy pôsobiace v automobilovom priemysle. K odpovlakovaniu nástrojov používame špeciálnu automatizovanú linku, jedinú svojho druhu v strednej Európe. 

Nakladanie karuselov

Nakladanie karuselov 

Dokonale čisté a suché nástroje sa nakladajú do špeciálnych jednoúčelových karuselov, ktoré zabezpečia rovnomernú depozíciu povlakovacieho substrátu na nástroj. Karusely sú širokospektrálne využiteľné modulárne systémy, ktoré umožňujú upnutie takmer všetkých nástrojov aj tvarovo zložitých dielcov. Naši pracovníci vedia presne ako správne uložiť vaše nástroje. 

Povlakovanie

Povlakovanie 

CNC povlakovacie centrá patria k špičkovým zariadeniam na výrobu povlakov na pricípe PVD (Physical Vapour Deposition). Centrum má vlastný systém kontroly a hlásenia priebehu celého procesu a úplne minimalizuje vplyv ľudského faktora. Zariadenie kontroluje celý proces povlakovania od ohrevu nástrojov až po záverečné otvorenie dvier povlakovacej komory. 
Povlakovací software a recepty sú pravidelne aktualizované o najnovšie poznatky z vlastného vývojového centra a našich partnerov. 

Riadenie procesu a kontrola kvality

Riadenie procesu a kontrola kvality 

Ku kontrole kvality povlakov využívame najmodernejšie technologické vybavenie. Každý cyklus povlakovania má vyhotovený vzorový etalón, ktorý slúži k ďalšej analýze a potvrdeniu správnosti priebehu celého procesu povlakovania. V prípade potreby je možné poskytnúť detailné údaje o hrúbke a ďalších vlasnostiach, ktoréhokoľvek povlaku. 

Expedícia

Expedícia 

Nástroje prechádzajú poslednou fázou výstupnej kontroly, sú uložené do ich pôvodného balenia a čo najrýchlejšie odchádzajú k svojim užívateľom. O spôsoboch možnej expedície sa dozviete viac v časti Logistika/Pick-up Service.

Proces PVD
Proces PVD
Proces PVD
Proces PVD
Proces PVD
Proces PVD
Proces PVD