Spoločnosť Commerc Service, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov
Táto webová lokalita používa súbory cookie na správu autentifikácie, analýzy a ďalšie funkcie. Ak chcete úplne využiť našu webovú stránku, musíte súhlasiť s tým, že môžeme umiestniť tieto typy súborov cookie do svojho zariadenia.
 •  

Riadenie údržby

Okrem samotnej dodávky tovaru kladieme silný dôraz na ďalšie podporné činnosti, ktorých cieľom je zvýšenie našej pridanej hodnoty k dodávanému tovaru. Našim stabilným partnerom v oblasti vzdelávania zákazníkov je predovšetkým SKF, s ktorým ponúkame viacero viacero školiacich a asistenčných programov.

Stručný prehľad asistenčných distribučných služieb:

 • vytváranie konsignačných skladov nášho sortimentu u zákazníkov
 • poradenstvo pri voľbe správneho valivého uloženia
 • asistencia pri montáži ložísk
 • outsourcing a optimalizácia údržby
 • NON-STOP dostupnosť a vydávanie tovaru
 • udržiavanie požadovaných položiek na hlavnom distribučnom sklade
 • redukcia nadnormatívnych zásob u zákazníkov
 • kurzy techniky a praxe valivých ložísk zamerané na "Trouble Free Operation" (bezporuchová prevádzka)
 • diagnostika ložísk
Stručný prehľad asistenčných distribučných služieb:

Kurzy techniky a praxe valivých ložísk

Investícia do kurzu , na ktorom vaši zamestnanci dostanú tie správne informácie je rýchlou a dobrou investíciou, ktorá sa zaručene vráti už v krátkom čase. Využite preto dané možnosti a dohodnite si u nás termín, na ktorom Vás naučíme ako:

 • predchádzať poruchám a minimalizovať náklady na opravy
 • správne zaobchádzať s ložiskami
 • obsluhovať základné diagnostiké a montážne prístroje
 • udržiavať ložiská v dobrej kondícii
 • ložiská kontrolovať
 • ložiská montovať a demontovať
 • pochopiť techniky a princípy valivých ložísk
 • a mnoho iného.
Kurzy techniky a praxe valivých ložísk