Spoločnosť Commerc Service, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov
Táto webová lokalita používa súbory cookie na správu autentifikácie, analýzy a ďalšie funkcie. Ak chcete úplne využiť našu webovú stránku, musíte súhlasiť s tým, že môžeme umiestniť tieto typy súborov cookie do svojho zariadenia.
 •  

Vŕtanie Flowdrill

Od roku 2000 je naša spoločnosť Commerc Service, s.r.o. výhradným distribútorom firmy Flowdrill GmbH v SR. Firma Flowdrill je popredným výrobcom nástrojov pre technológie termálneho vŕtania.

Stručný popis technológie Flowdrill, princípov a nástrojov:

Princíp:
Pôsobením relatívne vysokej axiálnej sily a trenia vyvolaného pôsobením nástroja (tvárniaceho vrtáka) na obrobok dochádza k rýchlemu ohrevu materiálu, ktorý sa stáva mäkkým, čo umožní nástroju preniknúť cez celý prierez polotovaru a vytvoriť na spodnej časti obrobku valcové (kužeľové) puzdro zodpovedajúce veľkosti použitého nástroja. Následne je možné vytvorené puzdro využiť pre výrobu závitu, pripojenie iných častí konštrukcie a pod. 

Použitie:
Technológiu Flowdrill je možné využiť všade tam, kde je hrúbka materiálu nedostatočná pre vytvorenie závitu, alebo podperného puzdra, napr. v prípade potreby privarenia matice, aplikácie nitovacej matice alebo špeciálnej závitovej vložky. Takýmto spôsobom je možné zvýšiť kvalitu , ušetriť čas a peniaze. Nástroje Flowdrill je možné použiť na štandardných vŕtačkách ako aj na NC a CNC strojoch. 

Technologické požiadavky:
Závisia na veľkosti použitého nástroja, v princípe je potrebný výkon od 1,5 do 3,5kW a otáčky nástroja v rozsahu 1000 až 3500 ot./min.

Výhody:

 • vytvorené puzdro je veľmi tuhé a dosahuje dĺžku až 3-násobku hrúbky pôvodného materiálu, čím výrazne zvyšuje ťahovú pevnosť a krútiaci moment
 • vyrábané otvory sú presné a súosé vo veľmi úzkom tolerančnom poli
 • technológia je čistá a bez vplyvu na životné prostredie, beztriesková technológia
 • rýchly proces výrobného cyklu - od 2 - 6 sek.
 • Flowdrill je vhodný pre širolú škálu materiálov vrátane konštrukčných a nerezových ocelí, mede, mosadze, hliníka a iných kujných materiálov
 • relatívne s nízkymi nákladmi je možné nahradiť procesy navárania a nitovania matíc
 • Flowdrill Vám zvýši kvalitu a ušetrí veľa času a peňazí

Konštrukcia nástroja Flowdrill
Flowdrill je kužeľovitý polygónový nástroj zložený z následovných častí:

 1. Hrot nástroja
 2. Polygónová kužeľová pracovná časť
 3. valcová kalibrovacia pracovná časť
 4. Utvárač , resp. orezávač (typ Flat) nákružku
 5. Upínacia stopka (h6)

Základné typy vrtákov:

 1. Flowdrill Short (krátky)
 2. Flowdrill Short/Flat (krátky s orezom)
 3. Flowdrill Long (dlhý)
 4. Flowdrill Long/Flat (dlhý s orezom)
 5. Všetky horeuvedené typy môžu byť vybavené britom na hrote pod označením REM

Pozn.: Možná je aj výroba výkresových nástrojov

Úplný výrobný sortiment firmy Flowdrill a ďalšie technické parametre jednotlivých nástrojov a technológie nájdete na www.flowdrill-gmbh.de

Tvárnenie závitu - Flowtapping
Keďže valcove puzdro pre závit bolo vytvorené tvárnením za tepla je doporučené vyrábať aj závit jeho tvárnením za studena. Závity vyrábané tvárnením sa vyznačujú výrazne vyššiou pevnosťou v porovnaní so závitmi vyrábanými konvenčným spôsobom. Tvárnené závity nepoškodzujú prirodzene vytvorené siločiary v štruktúre materiálu, ktoré vznikajú ako súbežný jav pri vŕtaní Flowdrill a kompresná štruktúra závitu poskytuje vyššiu ťahovú pevnosť a krútiaci moment.

Tvárnenie závitov Rezanie závitov
Tvárnenie závitov Rezanie závitov

Výhody tvárnenia závitu - Flowtapping:

 • celý proces výrobu závitu je beztrieskový
 • použitie vyšších rýchlostí v porovnaní s rezaním závitov
 • výrazne vyššia kvalita povrchu
 • vyššia životnosť nástrojov, keďže tvárniace závitníky sú menej náchylné na lom
 • vyššia ťahová pevnosť a krútiaci moment
 • použiteľné na väčšine závitorezov
 • aplikovateľné na všetky materiály, kde je možné použitie technológie Flowdrill

Príklady použita technológie Flowdrill:

Vŕtanie Flowdrill
Vŕtanie Flowdrill
Vŕtanie Flowdrill

Keďže z kapacitných dôvodov nie je možné uviesť úpný sortiment každého výrobcu vyžiadajte si u nás ich kompletný katalóg.

O výbere najvhodnejšieho typu nástroja pre vašu výrobu sa poraďte s naším odborným personálom.