Spoločnosť Commerc Service, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov
Táto webová lokalita používa súbory cookie na správu autentifikácie, analýzy a ďalšie funkcie. Ak chcete úplne využiť našu webovú stránku, musíte súhlasiť s tým, že môžeme umiestniť tieto typy súborov cookie do svojho zariadenia.
  •  

Al - systémy

Spoločnosť Commerc Service, s.r.o. je od roku 2004 priamym zastúpením firmy MayTec Aluminium Systemtechnik GmbH Nemecko v SR. Produkty firmy MayTec ponúkajú ucelený harmonizovaný hliníkový stavebnicový systém, ktorý je možné využiť pri stavbe jednoúčelových strojov, pracovných stolov, dopravníkových liniek, ochranných bariér a pod.

MayTec patrí k lídrom vo svojom trhohom segmente vďaka ucelenému sortimentu, ktorý vytvára dokonalý systém, vysokej kvalite a dostupnosti všetkých produktov ako aj pomerne priaznivej cene.

Portfólio výrobkov MayTec pozostáva z následovných kategórií:

Profilový systém

Prehľad o jednotlivých vyrábaných profiloch nájdete tu:

Profilový systém

Čisté prostredie

sortiment výrobkov upravený tak, aby vyhovoval aplikáciám so zvýšenými požiadavkami na čistotu prostredia.

Čisté prostredie

Upínací systém

Prvky pre vytváranie kĺbových a iných spojení otočných alebo voľných v niektorej osi.

Upínací systém

Pracovné stoly

Ucelená rada produktov na stavbu pracovných stolov pre rôzne aplikácie ako je meranie, montáž a pod.

Pracovné stoly

Dopravníkový systém

Produkty slúžiace na stavbu dopravníkových tratí. Podrobnejšie informácie nájdete tu:

Dopravníkový systém

Lineárne systémy

Modulárny koncept na stavbu lineárnych systémov ponúka ucelený sortiment produktov na vyriešenie najzložitejších konštrukčných úloh. Podrobnejšie informácie nájdete tu:

Lineárne systémy

Bezpečnostné bariéry

Sortiment produktov navrhnutý k stavbe ochranných bariér obrábacích strojov, manipulátorov, pohyblivých tratí a pod. Sortimentý katalóg nájdete tu:

Bezpečnostné bariéry

Trolejový systém

Produkty slúžiace k stavbe závesných tratí dier, uzatváracých krytov, pohyblivých a zdvíhacích manipulátorov.

Trolejový systém

Teleskopický systém

Je jedným z najnovších produktov firmy MayTec. Slúži na vytváranie pohyblivých systémov a systémov s variabilnou dĺžkou , či už kôli úspore priestoru, zvýšeniu bezpečnosti alebo konštrukčnému riešeniu.

Teleskopický systém

Úplný výrobný sortiment firmy MayTec, jednotlivé technické parametre produktov a ďalšie informácie nájdete v tomto katalógu:

Keďže z kapacitných dôvodov nie je možné uviesť úpný sortiment každého výrobcu vyžiadajte si u nás ich kompletný katalóg.

O výbere najvhodnejšieho typu ložiska a príslušenstva pre vašu aplikáciu sa poraďte s naším odborným personálom.