•  

Povlaky

LubREX MAX

Špičkový triboligický povlak určený pre vyhadzovače foriem, formy na vstrekovanie plastov, kĺzne systémy.

Predlžuje cykly odstávok a výmeny spotrebných dielov foriem.


Technické dáta
Názov povlaku LubREX MAX
Zloženie Cr + CrN + Cr/WC-C:H   (DLC)
Technológia odprašovanie
Teplota depozície 160 - 250°C
Farba čierna
Max. pracovná teplota 350°C
Hrúbka 1-10 µm
Koeficient trenia voči oceli za sucha 0,1 - 0,2
Tvrdosť HV0,05 800 - 2200 HV
Použitie Ozubené kolesá, valivé ložiská a pod.

Prosím kontaktujte nás za účelom poskytnutia doplňujúcich informácií pre správne použitie pre vašu aplikáciu.

Povlaky / LubREX MAX
Povlaky / LubREX MAX
Povlaky / LubREX MAX